آموزش در دبیرستان دوره اول متوسطه انرژی اتمی

واحد آموزش دبیرستان با بهره‌گیری از ظرفیت بهترین اساتید سطح شهر مشهد و با برنامه‌ریزی هوشمندانه و هدفمند زمینه‌ی رشد و پیشرفت علمی و مهارتی دانش‌آموزان را در عرصه‌های مختلف فراهم کرده است. آموزش دروس به صورت پژوهش‌محور، مهارتی و مبتنی بر رویکرد حل مسآله می‌باشد و دانش‌آموزان در کنار رشد علمی، توانایی لازم در کاربست علوم مختلف در زندگی خود را به دست می‌آورند.

در هر پایه یک نیروی توانمند به عنوان «مسئول پایه»، دانش‌آموزان را در مسیر تحصیلی و تربیتی آن‌ها همراهی می‌کند و نظارت مستمر بر رشد و توسعه‌ی فردی دانش‌آموز در جریان فرایند یاددهی-یادگیری دارد.

جریان آموزش هر یک از دروس در محیطی کم‌نظیر از نظر امکانات و خدمات اتفاق می‌افتد. از امکانات اولیه‌ی مجموعه می‌توان به آزمایشگاه کاملاً مجهز علوم تجربی، کارگاه کار و فناوری، کارگاه هنر، آزمایشگاه رباتیک، کارگاه رایانه و سالن همایش اشاره کرد.

رویکرد اصلی دبیرستان ارائه‌ی آموزش‌های مهارتی و پژوهش‌محور با رویکرد حل مسأله است که در چارچوب زیر رخ می‌دهد: