پژوهش یکی از اساسی‌ترین نیازها برای دست یابی به پیشرفت و توسعه همه جانبه یک کشور است و قدرت و استقلال هر کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است. بنابر این نوع و سطح فعالیت‌های پژوهشی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می‌شود. موفقیت در تمام فعالیت‌های مربوط به توسعه از جمله صنایع، کشاورزی و خدمات به نحوی به گسترش فعالیت‌های پژوهشی بستگی دارد. پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور به شمار می‌آید. اگر پژوهشی صورت نگیرد، دانش بشری افزایش نخواهد یافت و دچار سکون و رکود خواهد شد. بدون انجام پژوهش، امور آموزشی نیز از پویایی و نشاط لازم برخوردار نخواهد بود. از این رو یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه یافته، توجه خاص به امر پژوهش است. اصولاً پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه کشورهای پیشرفته در نتیجه سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش است. حجم وسیع پژوهش‌های علمی در کشورهای توسعه یافته صنعتی گویای این واقعیت است.

موفقیت روزافزون علم در شناخت جهان هدفدار و قانونمند که با تکیه بر ابتکارات خلاقیت‌های به ودیعه نهاده شده از سوی خدای متعال در وجود بشر و بهره برداری از قدرت شگرف اندیشه آدمی صورت گرفته، فضای زندگی جدیدی را برای انسان‌ها به ارمغان آورده است. این فضای جدید و این تمدن نوظهور که خود برخاسته از تعاملات عمیق میان تمدنی و میان فرهنگی است، موجد خواست‌ها، نیازها، اندیشه‌ها مسائل و مشکلاتی است که به نوبه خود توسعه علم و اندیشه را می‌طلبند. در این مسیر اندیشه‌های ژرف در قالب پژوهش‌های بنیادین صورت بحث پذیر به خود می‌گیرند و دستمایه انجام پژوهش‌های کاربردی می‌شوند تا خواست‌ها و نیازها را پاسخ گویند و راه‌حل‌های بهتر و بیشتری برای مسائل و  مشکلات جوامع بشری پیشنهاد کنند و همین جاست که نقش موثر و سهم بسزای بخش تحقیقات در روند تحولات جوامع آشکار می‌شود. تحولات زندگی بشر در قرن بیستم نشان از گسترش روز افزون اهمیت علم و تحقیق داشت، به ویژه در نیمه  دوم این قرن کشورهای صنعتی و در حال توسعه با آگاهی از نقش پژوهش در خلق فن‌آوری و شتاب‌دهی برای توسعه، عمده توجه خود را مصروف تقویت و ارتقای بخش تحقیق نموده اند. از این روست که می‌توان گفت بین پیشرفت بخش تحقیق و شتاب توسعه فراگیر و پایدار در هر کشور ارتباط مستقیم برقرار است. نقش پژوهش در توسعه همه‌جانبه پایدار چنان برجسته و انکارناپذیر است که می‌توان آن را بدون تردید نیروی محرک توسعه در همه حوزه‌ها اعم از فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه دانست. اما علی رغم اعتراف و اذعان نسبت به اهمیت مقوله پژوهش، این حوزه با دشواری‌های ساختاری و عملکردی فراوانی مواجه است.

با توجه به موارد فوق، اهمیت پژوهش بر کسی پوشیده نیست. مدرسه انرژی اتمی نیز با تکیه بر تجربیات موفق واحد پژوهش موسسه آموزشی فرهنگی صنعت هسته ای کشور با قریب به 30 سال تجربه و همچنین بهره گیری از اساتید متخصص در حوزه های مختلف پژوهشی، دوره های مختلف مهارت آموزی را وارد برنامه های آموزشی مدرسه کرده تا دانش آموزان علاوه بر آموزش عمومی، مهارت های روز را نیز بیاموزند و با مبانی پژوهش و تولید علم آشنا شوند. در حال حاضر دانش آموزان در رشته های برنامه نویسی کامپیوتر، رباتیک و کمیکار (ماشین شیمیایی مشغول به فعالیت هستند. علاوه بر این واحد پژوهش برای دانش آموزان در رشته های مخلتف اقدام به برگزاری مسابقات مختلف نظیر برنامه نویسی، رباتیک، چالش جاذبه و هوافضا و ... کرده تا شرکت کنندگان بتوانند در فضایی جذاب و پرهیجان به رقابت پرداخته، دانش نظری را با مهارت و کار عملی ترکیب کنند و مهارت های خود را به بوته آزمایش بیاورند. همچنین دانسته های خود را محک بزنند و در مسیر تکمیل تجربه و دانش خود گام بردارند. همچنین برنامه های ResearchWeekend نیز برای طرح موضوعات سمیناری برنامه ریزی شده است.

همه ساله دوره های جذب پژوهش برای دانش آموزان در دوره تابستان برگزار شده و دانش آموزان بر مبنای علاقه و استعداد در یکی از رشته ها به فعالیت ادامه می دهند.

Research is one of the most basic needs to achieve comprehensive progress and development of a country, and the power and independence of all countries is based on scientific research and production. Therefore, the nature and level of research activity is one of the main indicators of development and progress. The success of all development-related activities, including industry, agriculture and services, depends in part on the development of research activities. Research is one of the key axes in ensuring sustainable progress and development in all countries. Unless research is done, human knowledge will not grow and  stagnate. Without research, education policy would not have the necessary vitality and vitality. Therefore, one of the main factors behind the progress of  developed countries is to pay special attention to research. Basically, progress and development are directly related to scientific research, and the growth and development of developed countries is the result of investment in research. Massive scientific research in developed countries shows this fact. 
 Based on the initiative of creativity promised by Almighty God in human existence, the increasing success of science to identify a purposeful and legitimate world by harnessing the amazing power of human thinking is new to humans. Brought habitat. This new space and this new civilization arise from the deep interaction between civilization and different cultures, creating desires, needs, ideas, questions and problems, which require the development of science and thinking. Thus, profound ideas are controversial in the form of basic research  and form the basis of applied research to meet needs and needs and to provide better and more solutions to  human social problems. , Here is an effective role and important contribution. The research department is reflected in the evolution of society. The development of human life in the 20th century has shown the increasing importance of science and research, especially in the second half of the century. Developed and developing countries are aware of the role of research in creating  and accelerating technology development and are paying attention to improving research departments. Therefore,  there is a direct correlation between the progress of  research departments and the acceleration of inclusive and sustainable development in each country. The role of research for inclusive and sustainable development is so prominent and undeniable that it can  be seen as a driving force for development in all areas, including culture, economy, politics and society. However, despite the recognition of the importance of research, this area faces many structural and functional challenges. 
 Given this, the importance of research is not hidden from anyone. Atomic Energy School is based on the successful experience of the research unit of the  Institute for Nuclear Industry and Culture, which has nearly 30 years of experience, and benefits from professors specializing in various research fields to various educational programs in the school. Introduced a training course. In addition to general education, students need to learn the skills of the day and become familiar with the basics of research and scientific production. Students are currently working in the fields of computer programming, robotics, and cartoons (chemical machinery). In addition, the research unit hosts various contests for students in various disciplines such as programming, robotics, gravity challenges, and aerospace. Allowing participants to compete in a fascinating and exciting atmosphere, work with a combination of theoretical and practical skills, test their skills,  test their knowledge and complete their experience. A research weekend program is also planned to address the topic of the seminar. 
 Research recruitment courses for students are held annually at summer schools, and students continue to work in either field, depending on their interests and aptitudes.